#admitere2024 Universitatea Valahia Târgovişte – calendarul înscrierilor la cele 10 facultăţi

#admitere2024 Universitatea Valahia Târgovişte – calendarul înscrierilor la cele 10 facultăţi

Universitatea Valahia din Târgovişte anunţă calendarul înscrierilor pentru anul 2024-2025.

Cele 10 facultăţi ale universităţii sunt:

  • Facultatea de Ştiinţe Economice
  • Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
  • Facultatea de Inginerie Electrică, Elecronică şi Tehnologia Informaţiei
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele educaţiei
  • Facultatea de Ştiinţe şi Arte
  • Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare
  • Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  • Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
  • Facultatea de Ştiinţe Umaniste
  • Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie Alexandria

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, deținătoare a calificativului „Grad de încredere ridicat”, organizează, începând cu 8 iulie 2024, concurs de admitere în învățământul superior.

Candidații pot alege din oferta educațională a celor 10 facultăți și se pot înscrie pentru concursul de admitere din anul universitar 2024-2025, conform următorului calendar:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – IF/ID

•        8 – 24 iulie – înscrieri online;

•        25 iulie – afișarea rezultatelor;

•        26 iulie – 8 august – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși;

•        9 august – afișarea rezultatelor după încheierea contractelor;

•        12 – 14 august – completare act adițional buget sau taxa (daca este cazul);

•        2 septembrie – afișare liste finale sesiunea iulie.

*Excepții: -Domeniile de licență Teologie, Muzică, Educație fizică și sport/ Kinetoterapie, Științe ale educației, Business administration, care prevăd și probe eliminatorii și/sau probe de concurs:  8 – 23 iulie – înscrieri online; 24 iulie – susținerea probelor eliminatorii și/sau probelor de concurs.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

•        8 iulie – 19 septembrie – înscrieri online;

•        20 septembrie – susținerea probelor eliminatorii  și/sau probelor de concurs;

•        20 septembrie – afișarea rezultatelor;

•        21 – 25 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși;

•        25 septembrie –  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie;

•        26 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul);

•        26 septembrie – afișare liste finale admitere.

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

•        9 – 16 septembrie – înscrieri online;

•        17 – 18 septembrie – verificarea și validarea dosarelor de concurs;

•        19 septembrie – desfășurarea probei de competentă lingvistică;

•        20 septembrie – desfășurarea colocviului de admitere;

•        20 septembrie– afișarea rezultatelor concursului și redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);

•        23 – 26 septembrie -încheierea contractelor de studii;

•        26 septembrie – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii);

•        1 octombrie – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaților care au încheiat contractul de studii.

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

•        8 iulie – 16 septembrie – înscriere on-line;

•        18 septembrie – afișarea rezultatelor finale;

•        19 – 21 septembrie – încheierea contractelor;

•        23 septembrie – afișarea rezultatelor intermediare pentru sesiunea septembrie;

•        24 – 26 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații aflați pe listele de așteptare;

•        26 septembrie – afișarea listei finale de admitere.

PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ  (nivelul I, nivelul II, nivelul I  – regim postuniversitar, nivelul II – regim postuniversitar)

•        9-23 septembrie – înscrieri la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Corp H, parter, Str. Lt Stancu Ion, Program: luni – vineri 9.00 – 16.00;

•        9-23 septembrie – desfășurarea interviului de admitere;

•        23 septembrie – afișarea rezultatelor;

•        24-26 septembrie – încheierea contractelor de studii si a actelor adiționale pentru candidații declarați admiși.

Studenții admiși la Universitatea „Valahia” pot beneficia de facilități și oferte diversificate, constând în: acces la toate tipurile de burse, inclusiv Burse Erasmus+, sesiuni științifice studențești, spații de cazare și acces la bibliotecă, bază sportivă, stagii de practică și programe de internship, integrarea în proiecte de cercetare.

Informațiile complete privind oferta educațională, calendarul admiterii, documentele necesare, precum și ghidul candidatului pentru înscrierea online pe platformă pot fi accesate pe site-ul Universității „Valahia” din Târgoviște (www.valahia.ro), la secțiunea dedicată admiterii https://admitere.valahia.ro